Catalog Online

Hỗ trợ khách hàng

Câu hỏi thường gặp

Câu hỏi thường gặp

Câu hỏi: Thời gian bảo hành của sản phẩm là bao lâu? Trả lời: Thời gian bảo hành đối với sản phẩm là 12 tháng, tính từ thời điểm bàn...

Xem thêm
Chính sách bảo hành

Chính sách bảo hành

Chính sách bảo hành của PTH như sau: Sản phẩm vẫn còn trong thời hạn bảo hành. Nguyên nhân bảo hành đến từ lỗi của nhà sản xuất (công suất...

Xem thêm

Đăng ký tư vấn